Regulament BONUS Card

SECȚIUNEA 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În temeiul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, modificată și completată, a regulamentului UE nr. 679/2016 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectarii datelor: derularea activitaților de reclamă, marketing, publicitate, oferte, precum și emiterea/înregistrarea cardului de fidelitate nominal – “BONUS CARD” LAS VEGAS. Datele precum nume, CNP, adresa, numere de telefon și adresa de email sunt necesare și obligatorii pentru identificarea dumneavoastra corectă și stablirea unei relații contractuale cu Organizatorul, pentru a putea intra în programul de fidelizare. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menționate. Conform legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor furnizate, precum și dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale și/sau să solicitați ștergerea acestora din baza de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată unui Manager de locațiie, în orice sală de jocuri LAS VEGAS GAMES participantă. Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțământului cu privire la dreptul Organizatorului de a stoca, folosi și prelucra în scopuri de marketing, reclamă și publicitate datele furnizate pe durata derulării Programului, iar ambele parți cosideră condițiile și prevederile enumerate în prezentul regulament ca fiind obligatorii pentru ele.
SECȚIUNEA 2. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM
2.1. În programul de fidelizare “BONUS CARD” LAS VEGAS se poate înscrie orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, client al Organizatorului. Nu sunt eligibili pentru a participa la acțiunea promoțională angajații organizatorului și nici membrii familiilor acestora (rude și afini până la gradul 2 inclusiv).
2.2. Cardul de fidelitate “BONUS CARD” LAS VEGAS se emite gratuit oricarei persoane fizice, client al Organizatorului, care se înregistrează în programul de fidelizare prin completarea datelor personale (nume, prenume, adresa, numarul și seria actului de identitate, cod numeric personal – CNP -, număr de telefon, adresa e-mail) în baza unui act de identitate valabil și care acceptă și respectă prevederile prezentului regulament. Cardul este nominal și netransmisibil, reprezentanții Organizatorului având dreptul de a verifica valabilitatea acestuia. Clienții care au deja un card nenominal BONUS CARD activ îl pot înregistra în sistem, acesta devenind EXCLUSIVE. Clienții pot deține un singur card EXCLUSIVE.
2.3. Cardul de fidelitate EXCLUSIVE devine activ după momentul completării și semnării FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE și înregistrării acestuia în sistemul informatic prin intermediul POS-ului din locațiile participante. Completarea tuturor informațiilor solicitate în folmular este obligatorie. Fără completarea tuturor datelor în mod corect și lizibil nu
se va putea face înregistrarea în baza de date.
2.4. Operatorul va introduce datele din FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE în POS și va înștiința clientul care a solicitat înregistrarea cardului că cererea a fost trimisă corect, urmând ca solicitantul să primească un mesaj text de confirmare. Mesajul va conține un link ce va trebui accesat pentru a finaliza înregistrarea.
SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
3.1. Programul se desfășoară în toate salile de jocuri LAS VEGAS GAMES care au un sistem POS instalat.
3.2. Cardul de fidelitate permite acumularea de puncte bonus în baza utilizării acestuia la aparatele de tip slot machine, în momentul efectuarii fiecarui bet (pariu), în oricare din locațiile participante.
3.3 Modalitatea de acumulare:
Cardul de fidelitate va activa sistemul informatic prin atingerea acestuia de ZONA DE CITIRE, evidențiată prin simbolul prezent pe toate aparatele de joc tip slot machine (cu excepția ruletelor). Aparatul de joc semnalizează declanșarea sistemului informatic dedicat prin aprinderea semnalului luminos galben-auriu de pe BUTONUL “CARD ACTIV”. Cât timp butonul ramâne aprins, sistemul informatic cuantifică și înregistrează automat, prin acumulare, toate bet-urile (pariurile) făcute de jucător (10 lei rulați = 1 punct). Sistemul informatic ramâne activ timp de 60 de secunde de la ultimul bet (pariu) al jucatorului sau pâna la consumarea întregului credit din aparat. După expirarea celor 60 de secunde sau consumarea creditului, sistemul informatic se dezactivează automat, indicând acest proces prin stingerea butonului galben auriu “CARD ACTIV”. În acest caz, acumularea înregistrată revine la zero. Atât timp cât sistemul informatic este dezactivat, nu se vor mai cuantifica bet-urile (pariurile), respectiv nu se vor acumula puncte. Pentru a reactiva sistemul informatic se va repeta procedura de activare, prin atingerea cardului de ZONA DE CITIRE.
Sistemul nu înregistrează și nu cuantifică pariurile din dublaje, jocuri bonus sau evenimente speciale. ATENȚIE!!! Dacă dublajul, bonusul sau evenimentele speciale se prelungesc peste durata de 60 de secunde, sistemul informatic se dezactiveaza, fiind necesară reluarea procedurii de activare. Atât timp cât la aparat se folosește modul de joc AUTOMAT, sistemul informatic ramâne activ, cu excepția cazului în care creditul a fost consumat. Sistemul informatic poate funcționa concomitent, pentru același card/participant, la maximum 3 aparate de joc.
3.3.1. După înregistrarea în program, participanții vor avea 3 (trei) praguri diferite de bonusare:
a) Bet între 0.10 lei și 1.99 lei – jucătorii vor acumula cu 50 % mai multe puncte decât clienții cu carduri nenominale.
b) Bet între 2 lei și 4.99 lei – jucătorii vor acumula cu 100 % (dublu) mai multe puncte decât clienții cu carduri nenominale.
c) Bet de peste 5 lei – jucătorii vor acumula cu 200 % (triplu) mai multe puncte decât clienții cu carduri nenominale.
3.3.2. Jucătorii care activează cardul și acumulează minimum 1 punct, mai multe zile consecutiv, își maresc procentul de acumulare al punctelor cu câte 10% pe zi, până la un prag maxim de 100% (ziua 1 = x puncte, ziua 2 = x puncte + 10%, ziua 3 = x puncte + 20%, … , ziua 11 (12, 13, etc.) = x puncte + 100% (puncte duble – Exclusive Double Points). În cazul în care într-una din zile cardul nu este activat sau nu are un rulaj de minim 1 punct, pragul de acumulare se reia de la ziua 1. Campania Exclusive Double Points se poate suspenda în orice moment.
3.3.3. Începand cu data de 01.01.2022 jucatorii care depășesc 100.000 puncte acumulate, vor fi eligibili pentru a intra în programul VIP CARD. Beneficiile sulpimentare ale programului sunt: acces la gama de băuturi de lux, precum și alte beneficii și campanii promotionale dedicate.
3.3.4. Începând cu data de 01.01.2022 , jucătorii care ating pragul minim de 1.000.000 de puncte acumulate vor fi eligibili pentru a intra în programul de fidelizare UNLIMITED CARD. Programul oferă posibilitatea de acumulare a punctelor Cash Back . Punctele Cash Back reprezintă acele puncte acumulate în conditiile art. 3.3.1 și 3.3.2 din prezentul regulament, ulterior activării cardului UNLIMITED care pot fi valorificate după cum urmează:
– 1 punct Cash Back are o valoare fixa de 0.01 lei
– Retragerile se pot efectua zilnic în perioada de valabilitate a cardului, valoarea tranzacțiilor fiind cuprinsă între 50 și 500 de lei.
– Retragerile se pot efectua în locațiile Las Vegas Games care au implementat sistemul informatic de scanare card (URNA) .
3.3.5. Începând cu data de 01.01.2023 , toți jucătorii vor putea acumula puncte Cash Back indiferent de cardul pe care îl dețin
– Pentru Cardurile Exclusive și VIP procentul de Cash Back va fi de 0.005% (la fel ca și la cardul VIP); 1 punct valorează 0.5 bani (0.005 lei); Suma minimă pentru care se va putea face Cash Back este de 50 lei; CLIENTUL EXCLUSIVE VA PUTEA FACE PRIMA RETRAGERE DE CASH BACK DOAR ÎN MOMENTUL ÎN CARE VA DEȚINE CARDUL VIP. Punctele acumulate în perioada în care clientul deține un card Exclusive se vor valorifica în momentul în care acesta va face actualizarea de card din Exclusive în VIP.
– Pentru Cardurile Unlimited procentul de Cash Back va fi de 0.01%, transformat din punctele acumulate in lei; 1 punct valoreaza 1 ban (0.01 lei); Suma minimă pentru care se va putea face Cash Back este de 50 lei.
– Punctele pentru Cash Back sunt puncte bonus, clientul poate printa tichete în paralel cu retrageri cash back.
3.4. Jocurile de tip ruletă nu participă la ore magice/jackpoturi și nu acumulează puncte indiferent de miză.
3.5. Clienții vor putea să verifice numărul punctelor acumulate, în orice moment, prin intermediul site-ului https://lasvegas-games.ro/verificare-card, prin solicitarea verificării de către unul dintre angajații din sală sau prin apropierea cardului de sistemul de citire al urnelor aflate în locațiile participante la Tombolă.
3.6. Alte beneficii:
a) Clienții care aleg să-și înregistreze cardul în baza de date vor putea participa la promoțiile dedicate jucătorilor înregistrați.
b) “Welcome Bonus” – bonus în valoare de 2.500 de puncte la înregistrare.
c) Vor fi înștiințați prin SMS cu vedere la campaniile promoționale care urmează să fie implementate (deschideri de locații noi, petreceri, tombole, extrageri, bonusuri, etc.)
3.7. În cazul în care cardul de fidelitate nominal – EXCLUSIVE – este declarat furat/pierdut/ deteriorat, acesta poate fi înlocuit în orice locație LAS VEGAS GAMES participantă, pe baza unui document de identitate valabil. Noul card va pastra toate beneficiile/punctele acumulate anterior. Organizatorul iși rezervă dreptul de a verifica dacă înlocuirea este sau nu motivată.
3.8. Dacă posesorul cardului deteriorat/pierdut/furat are tichete de tombolă printate în urnă, în cazul unui eventual câștig, va putea solicita verificarea în sistem și validarea câștigului în baza numărului vechiului card, prin prezentarea unui act de identitate valabil.
3.9. În cazul în care jucătorul dorește dezactivarea cardului și ștergerea datelor personale din sistem (vezi sectiunea 1), cardul se va dezactiva definitiv și nu va mai putea fi folosit niciodată. Toate beneficiile, punctele și toate tichetele printate vor fi declarate nule. În cazul în care clientul dorește să redevină membru va solicita un nou card cu o alta serie, care în urma înregistrării în sistem poate deveni EXCLUSIVE.
SECȚIUNEA 4. DURATA ȘI ÎNCETAREA PROGRAMULUI
4.1 Prezentul program se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care posesorul unui card nu acumuleaza nici un punct timp de 12 luni calendaristice consecutive, cardul va fi dezactivat, iar punctele acumulate până la acea dată vor fi pierdute. În cazul cardului UNLIMITED, perioada de inactivitate se reduce la 3 luni.
4.2 Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau supenda acest Program. În oricare dintre aceste cazuri, membri vor fi informați în prealabil și nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs împotriva Organizatorului, pentru nici un motiv.
4.3 Organizatorul poate dezactiva sau suspenda un card de fidelitate, în caz de fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.
4.4 Organzizatorul este privat de orice responsabilități pentru toate consecințele, directe sau indirecte ale eventualelor disfuncționalități ale sistemului informatic. Organizatorul va depune toate eforturile pentru ca membri, în cazul unor disfuncționalități, sa beneficieze de punctele acumulate până la momentul respectiv.
SECȚIUNEA 5. ARTICOLE GENERALE
5.1 Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor participanților la Program, fiind facut public conform dispozițiilor O.G. 99/2000 prin amplasarea lui într-un loc vizibil, în locație, pe întreaga durata a Campaniei.
5.2 Organizatorul Campaniei nu este raspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoțiionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să-l calculeze, să îl rețină și să îl transfere către Bugetul de Stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
5.3 Cardul de fidelitate nu reprezintă un instrument de plată pentru jocul la aparatele de tip slot-machine sau ruletă electronică. Posesorul nu poate beneficia de credite de joc pe baza punctelor acumulate, ci doar de privilegiile oferite de către organizator, așa cum au fost descrise mai sus.

Înapoi